Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Thưa anh chị em trại sinh, 

Đọc qua chương trình Tổng quát của tập tài liệu hàm thụ nầy: Tinh Thần Huấn Luyện Trại Huyền Trang, Huynh Trưởng với quê hương, Liên Đoàn Trưởng .. . anh chị em chắc đã ý thức được mục đích và tầm quan trọng của trại huấn luyện cấp 2 Huyền Trang. Đồng thời cũng nhận định rõ ràng hơn vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người Huynh Trưởng sau khi trúng cách.

Trại mang danh một vị cao Tăng Trung quốc để nhắc nhở chúng ta noi theo hạnh nguyện Ngài trên đường xả thân phục vụ đạo pháp và chúng sanh. Với ý chí vượt khó, nguyện học tận gốc, tìm chân nghĩa Đại Thừa, Ngài Huyền Trang một mình một ngựa, vượt qua biết bao nhiêu núi rừng hiểm trở, sa mạc hoang vu, muôn vàn nguy hiểm trên hành trình từ Trung quốc sang Ấn Độ. Chuyến đi thập tử nhứt sanh của Ngài đã được học giả Ngô Thừa Ân tiểu thuyết hóa qua truyện Tây Du Ký, nhân cách hóa môn Duy Thức học (sự biến thái của tâm thức) được cả thế giới ngưỡng mộ, dịch ra nhiều thứ tiếng, quay thành phim ảnh, diễn thành tuồng hát. Và Trại Huyền Trang Âu châu 1 năm 1999 đã mượn Tứ Đại, phần vật chất cấu tạo nên con người và vạn hữu để đặt tên cho các Đội, hàm ý nói lên lý Vô Thường.

Với Trại Huyền Trang Âu Châu 2 năm nay, để noi theo bước chân Ngài trong sự nghiệp xiển dương Đại Thừa Phật Giáo mà người Huynh Trưởng phải nuôi dưỡng trong chí nguyện vừa Tu học vừa dẫn dắt đàn em, vừa góp phần xây dựng xã hội, nên Trại chọn tên cho các Đội :

-   Bồ Tát Đạo   với tiếng reo           Thường
-   Bồ Đề Hành             -                   Lạc
-   Vô Trụ Xứ               -                   Ngã
-   Tự Tánh                   -                 Tịnh

Vì thiên chức của người Huynh Trưởng GĐPT phải tích cực nhập thế cứu đời chớ không tìm cảnh an vui riêng thụ hưởng. 'Vô lậu quốc trung lưu bất trụ, khước lai yên ổ ngọa hàn sa ' (Trong cõi vô lậu 'Niết Bàn Nhị Thừa' giữ chẳng dừng, lại đến trũng sương nằm cát lạnh). Cứu cánh để người Huynh Trưởng phải đến là đấy, phải tìm hiểu thấu đáo chân nghĩa Vô Trụ Xứ, Tự Tánh, Hữu Dư Y Niết Bàn.

Mong mỏi anh chị em ghi danh nhập trại đúng hạn để Ban Quản Trại phân chia Đội Chúng trước hầu khởi sự Kết Thân và Thảo Luận tài liệu hàm thụ ngay. Mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị . . . sẽ được bàn thảo qua diễn đàn diện tử thư sẽ do anh ủy viên kỹ thuật biên soạn và phổ biến sau.

Kính chào Tinh Tấn và mong gặp đông đủ tại đất Trại chùa Viên Giác.                                                          

BHD/Âu Châu.

Lễ thọ cấp - Lễ phát nguyện tân BHD

Lễ Thọ cấp -
Lễ Phát nguyện Tân Ban Hướng Dẫn Âu châu -
Lễ Bế mạc trại Huyền Trang -


Thứ Sáu ngày 08/07/2005

I - Lễ Thọ Cấp

 19 giờ 45 : Huynh Trưởng thọ Cấp, Ban Quản Trại và Trại Sinh vân tập tại Chánh Điện

 20 giờ      : Lễ thỉnh sư và cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện
                   (Hát bài Kính mến Thầy)
                    -         Thông qua chương trình
                    -         Cung thỉnh Chư Tôn Đức Niêm Hương Bạch Phật
                    -      (Đồng ca Trầm Hương Đốt)
                    -         Đồng tụng kệ Thủ Lăng Nghiêm (Diệu Trạm …Kim Cang Tạng Bồ Tát)
                    -     Tam Tự Quy, Hồi Hướng
                    -         Thỉnh Chư Tôn Đức an tọa
                    -         Giới thiệu Chư Tôn Đức và Huynh Trưởng truyền đăng
                    -         Chào kỳ hiệu GĐPT
                    -         Đọc Quyết Định thăng Cấp
                    -         Lễ Truyền Đăng Tục Diệm và Phát Nguyện của Huynh Trưởng Thọ Cấp
                    -         Lời công nhận của Đại Diện BHD Âu Châu
                    -         Lễ gắn Cấp
                    -         Cảm từ của Đại Diện Huynh Trưởng Thọ Cấp
                    -         Đạo từ của Chư Tôn Đức

                    Hoàn mãn

II - Lễ Phát Nguyện Tân BHD Âu Châu nhiệm kỳ 2005-2009

    20 giờ 45 : Ban Thư Ký Đại Hội tường trình kết quả Đại Hội
                        - Giới thiệu thành viên Tân BHD nhiệm kỳ 2005-2009
                        - Gắn phù hiệu chức vụ
                        - Phát Nguyện của Tân BHD
                        - Huấn từ của Thượng tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

                          Hoàn mãn

III - Lễ Bế Mạc Trại Huyền Trang 2 Âu Châu

    21 giờ 15 : Diễn từ của Ban Quản Trại
                          - Tường trình kết quả của Ban Giảng Huấn
                          - Diễn từ của Đại Diện Trại sinh
                          - Huấn từ của Chư Tôn Đức

    21 giờ 45 : Cung tiễn Chư Tôn Đức hồi đáo tăng phòng

                          Hoàn mãn

*** Chương trình có thể tùy nghi thay đổi

Chương trình trại

Chương trình trại Huyền Trang

*

thứ bảy, 02.07.2005:

-           14 giờ 00 : Thủ tục nhập trại 
                            (Ghi danh, nộp trại phí, dựng lều trang hoàng trại): Anh Thị Lộc+Anh Tâm Cừ
+  BHD Đức quốc
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           19 giờ 00 : Họp chung
-           20 giờ 30 : Khóa I
: BÁT QUAN TRAI GIỚI - ĐĐ Thích Đức Trường
-           22 giờ 00 : Nghỉ
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

chủ nhật, 03.07.2005:

-           06 giờ 00 : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
-           07 giờ 00 : Lễ Phật
-           08 giờ 00 : điểm tâm + Chuẩn bị lễ khai mạc
-           09 giờ 00 : Lễ khai mạc trại (có chương trình riêng)
-           10 giờ 30 : Khóa II
: TINH THẦN HUYẾN LUYỆN TRẠI HUYỀN TRANG
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 : Khóa III
HUYỀN TRANG PHÁP SƯ - TT Thích Như Điển
-           15 giờ 30 : Tự trị
-           16 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm chiều+Họp Hội đồng Trại Sinh (HđTS)
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 : Khóa IV
: PHÊ BÌNH KIỂM THẢO
-           21 giờ 30 : Họp vui quanh đèn : đội trực
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

thứ hai, 04.07.2005:

-           06 giờ 00 : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
-           07 giờ 00 : Lễ Phật, chào cờ, câu chuyện dưới cờ, bàn giao trực
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 : Khóa V
 : BÁT CHÁNH ĐẠO - ĐĐ Thích Nghiêm Quang
-           10 giờ 30 : Tự trị 
-           11 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm trưa
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 : Khóa VI :
VĂN NGHỆ TRONG GĐPT
-           15 giờ 30 : Sinh hoạt tự do
-           16 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm chiều+Họp HđTS
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 :
Khóa VII : LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
-           21 giờ 00 : Trà đạo
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

thứ ba, 05.07.2005 :

-           06 giờ 00 : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
-           07 giờ 00 : Lễ Phật, chào cờ, câu chuyện dưới cờ, bàn giao trực
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 :
Khóa VIII : CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG
                                              - CỐ TT VIỆN TRƯỞNG VHĐ THÍCH THIỆN HOA
-  ĐĐ Thích Hạnh Tấn (VN)
-           10 giờ 30 : Tự trị
-           11 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm trưa
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 :
Khóa IX : QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH TRONG GĐPT
                                            - CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM

-           17 giờ 00 : Nghỉ, chuẩn bị cơm chiều + Họp HđTS
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 :
Khóa X : MỤC NGƯU ĐỒ - ĐĐ Thích Hạnh Tấn (Đức) + ĐĐ Thích Hạnh Hảo
-           22 giờ 00 : Nghỉ
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

thứ tư, 06.07.2005:

-           06 giờ 00 : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
-           07 giờ 00 : Lễ Phật, chào cờ, câu chuyện dưới cờ, bàn giao trực
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 :
Khóa XI: HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN
-           10 giờ 30 : Tự trị
-           11 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm trưa
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 :
Khóa XII : PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỪ NĂM 1963 ĐẾN 1975 & TỪ 1975 ĐẾN NAY
-           17 giờ 00 : Nghỉ, chuẩn bị cơm chiều
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 : Chuyện quanh tách trà

                              Khóa XIII
: HUYNH TRƯỞNG VỚI QUÊ HƯƠNG

-           22 giờ 00 : Nghỉ
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

thứ năm, 07.07.2005 :

-           06 giờ 00 : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
-           07 giờ 00 : Lễ Phật, chào cờ, câu chuyện dưới cờ, bàn giao trực
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 :
Khóa XIV : LỄ LƯỢC TRONG GĐPT
-           10 giờ 30 : Họp Ban Quản Trại với Hội đồng Trại Sinh

                             
Đúc kết sinh hoạt toàn trại
-           11 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm trưa
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 :
TIỀN HỘI NGHỊ
                            
ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ÂU CHÂU KỲ VI

-           16 giờ 00 :
KHOÁN ĐẠI  I
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 : Những m
u chuyện vui buồn trong cuộc đời làm Huynh trưởng
-           22 giờ 00 : Chỉ tịnh

thứ sáu, 08.07.2005 :

-           06 giờ 00 : Thức dậy
-           07 giờ 00 : Chào cờ, câu chuyện dưới cờ
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 :
KHOÁN ĐẠI II 
-           12 giờ 00 : Cơm trưa, nghỉ trưa
-           14 giờ 00 :
KHOÁN ĐẠI III
-           17 giờ 30 : Nghỉ, chuẩn bị cơm chiều
-           18 giờ 00 : Cơm chiều
-           20 giờ 00 : Lễ
Thọ Cấp
                           
Lễ phát nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn
                             Lễ bế mạc trại Huyền Trang & Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Âu châu

                           (có chương trình riêng)
-           22 giờ 30 : Chỉ tịnh

thứ bảy, 09.07.2005:

-           07 giờ 00 : Thức dậy
-           08 giờ 00 : điểm tâm
-           09 giờ 00 : Dọn dẹp & Trở về trú xứ

***Chương trình có thê tùy nghi thay đổi  

Hội đồng Trại sinh

Hội đồng Trại sinh (từ ngày 06 tháng 05 năm 2005)

   - Chủ tịch:               Thị Trực,         Võ Văn Chánh
   - Phụ tá Chủ tịch:   Minh Hiển        Lê Vinh
   - Thư ký:                Hoằng Tùng     Võ Quang Châu        
   - Hội viên 1:           Quảng Long,     Trần Quốc Hưng
   - Hội viên 2:           Thiện Tâm,       Trần Quốc Thành
   - Hội viên 3:           Thiện Tín,         Phan Tiến Dũng

(xin xem Thông tư số 85 về phân nhiệm của Hội đồng Trại sinh)

Đội BỒ TÁT ĐẠO -  Tiếng reo: THƯỜNG

Tên Pháp danh Đơn vị Quốc gia Nam/Nữ Chức vụ
Trần quốc Thành Thiện Tâm Pháp Quang Đức Nam Đội trưởng
Trịnh Kim Hòa Giác Chánh Chánh Niệm Đức Nam  
Nguyễn tất Thắng Minh An Chánh Tín Đức Nam  
Trần Hồng Như Liên Linh Phong Thụy Sĩ Nam  
Nguyễn t Kim Hồng Diệu Huệ Linh Phong Thụy Sĩ Nữ  
Đỗ huỳnh Trâm Anh Tâm Bảo Liên Chánh Tín Hòa Lan Nữ Đội phó

Đội BỒ ĐỀ HÀNH -  Tiếng reo: LẠC

Tên Pháp danh Đơn vị Quốc gia Nam/Nữ Chức vụ
Trần văn Thái  Nguyên Bình   Na Uy Nam  
Võ quang Châu Hoằng Tùng Chánh Giác Đức Nam  
Nguyễn hữu Quang Quảng Minh Chánh Tín Hòa Lan Nam  
Nguyễn lê Tuấn Tâm Hùng Linh Phong Thụy Sĩ Nam  
Hồ thị Thanh Bình Từ Phát Chánh Dũng Đức Nữ Đội phó

Đội VÔ TRỤ XỨ -  Tiếng reo: NGÃ

Tên Pháp danh Đơn vị Quốc gia Nam/Nữ Chức vụ
Võ văn Chánh Thị Trực Trí Thủ Thụy Sĩ Nam Đội trưởng
Bùi quang Hoàng Tâm Hiền Minh Chánh Tín Hòa Lan Nam  
Nguyễn thị Diệu Hạnh Nguyên Trí Chánh Niệm Đức Nữ  
Nguyễn Phước Vĩnh Thành Thiện Tựu Chánh Tín Đức Nam  
Nguyễn thành Phụng Minh Trí Linh Phong Thụy Sĩ Nam  
Nguyễn thị Ngọc Diễm Nguyên Hằng   Na Uy Nữ Đội phó

Đội TỰ TÁNH -  Tiếng reo: TỊNH

Tên Pháp danh Đơn vị Quốc gia Nam/Nữ Chức vụ
Trần quốc Hưng Quảng Long Chánh Tín Hòa Lan Nam Đội trưởng
Phan tiến Dũng Thiện Tín Chánh Tín Đức Nam  
Diệp thanh Phong Quảng Thuận Trí Thủ Thụy Sĩ Nam  
Lê Vinh Minh Hiển Quảng Đức Pháp Nam  
Trần thị Quỳnh Anh Diệu Bảo Pháp Quang Đức Nữ Đội phó

 

 • 01AmitabhaBuddha.jpg
 • 08Amitabha Buddha_363x233.jpg
 • 08DanSanh.jpg
 • 12DucThichCa.jpg
 • 19Buddha-Face_223x233.jpg
 • 51C9piWH1kL._SS400_.jpg
 • 67AmitabhaBuddha_233x233.jpg
 • 76AmitabhaBuddha_310x233.jpg
 • 78AmitabhaBuddha_382x233.jpg
 • 212.gif
 • 600px-800px-Maitreya_and_disciples_carving_in_Feilai_Feng_Caves.jpg
 • 863668564_17ace3b37b_o.jpg
 • 1266852080_9723d32f5f.jpg
 • 2659140692_74e29db46a.jpg
 • 2773126302_6cb3bb7fee.jpg
 • 3144272485_c1322443dc_b.jpg
 • bouddha2.JPG
 • buddha-90208.jpg
 • buddha-and-bad-spirits-poster.jpg
 • BuddhaFace.jpg

Kỷ niệm 50 năm hành đạo

Thăm viếng

Hôm nay14
Hôm qua21
Tuần này14
Tháng này361
Tổng số77728

lundi 17 janvier 2022 15:53