Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Tập ca Oanh vũ

Tập ca Oanh vũ, dạng PDF >>>

logo-pdf-01

Track 01 - Lời thưa                                Track 18 - Mầm măng
Track 02 - Sen trắng                              Track 19 - Hát to hát nhỏ
Track 03 - Trầm hương đốt                  Track 20 - Vỗ tay
Track 04 - Mở mắt                                  Track 21 - Chân cứng
Track 05 - Cười làm quen                    Track 22 - Gia đình thân ái
Track 06 - Chim bay                               Track 23 - Chim bốn phương
Track 07 - Con chim non                       Track 24 - Tuổi xuân  
Track 08 - Cái nhà của ta                      Track 25 - Hôm nay họp đoàn
Track 09 - Sen non                                 Track 26 - Ca họp đoàn                          
Track 10 - Đồng niên ca                        Track 27 - Kết đoàn

Track 11 -                                                  Track 28 - Đoàn lam non
Track 12 - Cánh mềm                            Track 29 - Tung bay
Track 13 - Ngày vía Đản sanh              Track 30 - Mừng Thầy đến
Track 14 - Dòng Anoma                        Track 31 - Mừng Vu Lan về
Track 15 - Về dự chu niên                     Track 32 - Nghe tiếng còi
Track 16 - Cùng quay quần                  Track 33 - Vòng tròn
Track 17 - Hát to hát vang                     Track 34 - Lòng hiếu chim Oanh vũ
                                                                   Track 35 - Giây thân ái

Download Name Play Size Duration
download Track 01
0.9 MB 6:18 min
download Track 02
0.2 MB 1:27 min
download Track 03
0.3 MB 2:21 min
download Track 04
0.2 MB 1:03 min
download Track 05
0.2 MB 1:02 min
download Track 06
0.2 MB 1:11 min
download Track 07
0.3 MB 2:03 min
download Track 24
BenAnhLuaHong2

0.7 MB 1:33 min
download Track 08
0.2 MB 1:22 min
download Track 09
0.3 MB 2:22 min
download Track 10
0.3 MB 2:22 min
download Track 12
0.3 MB 1:59 min
download Track 13
0.4 MB 2:40 min
download Track 14
0.5 MB 3:40 min
download Track 15
0.3 MB 2:14 min
download Track 16
0.3 MB 2:03 min
download Track 17
0.3 MB 2:25 min
download Track 18
0.4 MB 2:43 min
download Track 19
0.2 MB 1:24 min
download Track 20
0.3 MB 1:56 min
download Track 21
0.2 MB 1:11 min
download Track 22
0.4 MB 2:53 min
download Track 23
0.3 MB 1:50 min
download Track 24
0.3 MB 2:02 min
download Track 25
0.3 MB 2:25 min
download Track 26
0.3 MB 1:56 min
download Track 27
0.3 MB 2:23 min
download Track 28
0.3 MB 1:53 min
download Track 29
0.3 MB 1:48 min
download Track 30
0.3 MB 2:16 min
download Track 31
0.3 MB 2:18 min
download Track 32
0.1 MB 0:34 min
download Track 33
0.3 MB 1:44 min
download Track 34
0.5 MB 3:23 min
download Track 35
0.3 MB 1:55 min

 

 • 01AmitabhaBuddha.jpg
 • 08Amitabha Buddha_363x233.jpg
 • 08DanSanh.jpg
 • 12DucThichCa.jpg
 • 19Buddha-Face_223x233.jpg
 • 51C9piWH1kL._SS400_.jpg
 • 67AmitabhaBuddha_233x233.jpg
 • 76AmitabhaBuddha_310x233.jpg
 • 78AmitabhaBuddha_382x233.jpg
 • 212.gif
 • 600px-800px-Maitreya_and_disciples_carving_in_Feilai_Feng_Caves.jpg
 • 863668564_17ace3b37b_o.jpg
 • 1266852080_9723d32f5f.jpg
 • 2659140692_74e29db46a.jpg
 • 2773126302_6cb3bb7fee.jpg
 • 3144272485_c1322443dc_b.jpg
 • bouddha2.JPG
 • buddha-90208.jpg
 • buddha-and-bad-spirits-poster.jpg
 • BuddhaFace.jpg

Kỷ niệm 50 năm hành đạo

Thăm viếng

Hôm nay23
Hôm qua39
Tuần này23
Tháng này913
Tổng số51603

lundi 20 mai 2019 09:37